Nowości wydawnicze
Polecamy serdecznie

Na powyższą półkę trafiają nowości wydawnicze z ostatnich tygodni oraz zapowiedzi interesujących książek według naszych Czytelników.

Cytaty z książek
Nowo dodane cytaty

0

La vida es una bufonada: esa disposición misteriosa de implacable lógica para un objetivo vano. Lo más que se puede esperar de ella es un cierto conocimiento de uno mismo, que llega demasiado tarde, y una cosecha de remordimientos inextinguibles.

Nadzieję można mieć najwyżej na to, że zyska się nieco wiedzy o sobie samym, wiedzy, która przychodzi zbyt późno, jako plon niewygasłych żalów.

The most you can hope from it is some knowledge of yourself — that comes too late — a crop of unextinguishable regrets.

Coisa engraçada é a vida - misterioso arranjo de lógica implacável para um propósito fútil. O máximo que você pode esperar dela é algum conhecimento de si próprio... que chega tarde demais... uma colheita de inegotáveis arrependimentos.

Il più che se ne possa sperare è una certa qual conoscenza di se stessi – che giunge troppo tardi – e una messe di inestinguibili rimpianti.

0

La conquista de la tierra en su mayor parte no consiste más que en arrebatársela a aquellos que tienen una piel distinta o la nariz ligeramente más achatada que nosotros.

Zdobywanie ziemi na ogół oznacza odbieranie jej tym, którzy mają inny odcień skóry albo nieco bardziej spłaszczone nosy, a to nie jest zbyt piękne, zwłaszcza kiedy się przyjrzeć z bliska.

0

La fuerza de uno es solo un accidente que se deriva de la debilidad de los otros.

[...] siła jednych to tylko przypadek wynikający ze słabości innych.

[...] brute force — nothing to boast of, when you have it, since your strength is just an accident arising from the weakness of others.

[...] la forza bruta, niente di cui essere fieri quando la si ha, perché questa forza non è che un accidente che deriva dalla debolezza altrui.

0

Las historias de los marinos son de una simplicidad directa, cuyo significado cabe todo en una cáscara de nuez.

Opowieści marynarzy są proste i bezpośrednie, cały ich sens mieści się w skorupce orzecha.

The yarns of seamen have a direct simplicity, the whole meaning of which lies within the shell of a cracked nut.

0

Morir por una religión es más simple que vivirla con plenitud.

Umrzeć dla religii jest łatwiej niż w pełni z nią żyć.

0

Las herejías que debemos temer son las que pueden confundirse con la ortodoxia.

Herezje, których powinniśmy się bać, to te, które można pomylić z ortodoksją.

0

Fácilmente aceptamos la realidad, acaso porque intuimos que nada es real.

Z łatwością przystajemy na rzeczywistość, może dlatego, że przeczuwamy, iż nic nie jest realne.

0

Los seres humanos son libres, excepto cuando la humanidad los necesita.

Istoty ludzkie są wolne z wyjątkiem przypadków, kiedy potrzebuje ich ludzkość.

Human beings are free except when humanity needs them.

Les êtres humains sont libres, sauf lorsque l'Humanité a besoin d'eux.

0

Un barco en el puerto es seguro, pero no es para eso para lo que se construyen las naves.

Stojący w porcie statek jest bezpieczny, ale statków nie buduje się po to aby stały w portach.

A ship in port is safe; but that is not what ships are built for.

Корабль в порту находится в безопасности, но корабли строят не для этого.

0

Es más fácil pedir perdón que pedir permiso.

Łatwiej jest po fakcie błagać o wybaczenie niż przed faktem dostać na coś pozwolenie.

It's easier to ask forgiveness than it is to get permission.

Проще просить прощения, чем получать разрешение.

0

No es de extrañar que todos los que alguna vez han tenido algo nuevo que ofrecer a la humanidad no han tenido nunca nada bueno que decir sobre el Estado o sus leyes.

Nic dziwnego, że każdy, kto miał coś nowego do zaoferowania ludzkości, nie miał niczego dobrego do powiedzenia o państwie czy o jego prawach.

No wonder that all who have had something new to offer humanity have had nothing good to say of the state or its laws.

0

Aquellos que luchan por la libre empresa y por la competición libre no defienden los intereses de aquellos que son ricos hoy. Ellos quieren que se deje libertad a hombres desconocidos que serán los emprendedores del mañana.

Jeśli ktoś walczy o wolny rynek i wolną konkurencję, nie staje w obronie tych, którzy są już bogaci, lecz zabiega o swobodę działania dla anonimowych ludzi, którzy niebawem zostaną przedsiębiorcami, a ich pomysłowość sprawi, że życie przyszłych pokoleń stanie się lżejsze.

0

Si la Historia pudiese enseñarnos algo, sería que la propiedad privada está inextricablemente unida con la civilización.

Jeśli historia mogłaby nas czegokolwiek nauczyć, to niewątpliwie tego, że żaden naród nie stworzył wyższej cywilizacji bez poszanowania prawa do posiadania własności prywatnej.

If history could teach us anything, it would be that private property is inextricably linked with civilization.

Se l'esperienza storica potesse insegnarci qualcosa, sarebbe che la proprietà privata è inestricabilmente connessa alla civiltà.

Se a história da civilização poderia nos ensinar alguma coisa, seria que a propriedade privada está indissoluvelmente ligada à civilização.

Przejdź do strony
Więcej treści znajdziesz na pozostałych stronach